Archive | October, 2012

CONDENSADOR.

28 Oct

Un condensador es un dispositiu que s’usa per emmagatzemar energia per a despres utilitzarla. Esta format per dos plaques . Hi ha dos tipus:

  • Condensador electrolitic. Tenen polaritat.

Aquest és el seu símbol:

  • Condensador ceràmic. No tenen polaritat.

Aquest és el seu símbol.

Advertisements

Algoritme.

27 Oct

Un algorisme és un conjunt d’instruccions o passos que serveixen per a resoldre un problema. En la vida quotidiana s’empren algorismes en multitud d’ocasions per resoldre diversos problemes com per exemple per posar una rentadora, per a fer receptes de cuina, etc. D’una manera més formal, un algorisme és una seqüència d’instruccions realitzables, l’execució de les quals és la resolució d’un problema.

 


25 Oct

Hay tres tipos de materiales según lo que ocurra cuando pase la corriente eléctrica:


CONDUCTORES: Tienen muy poca resistencia,dejan pasar la corriente eléctrica y se utilizan para fabricar cables.
(Ej: hierro)
SEMICONDUCTORES: Dejan pasar una cantidad pequeña de corriente eléctrica,pueden ser conductores o aislantes 
según como prefieras o convenga (Ej: Silicio)
Los semiconductores pueden ser de tipo P y tipo N:
  • TIPO N: Son conductores,porque aportan electrones  libremente, y asi crear la corriente eléctrica.
  • TIPO P: Crean espacios vacios anomenados  huecos,que los electrones utilizan para moverse de un átomo  aotro.
AISLANTES: Tienen mucha resistencia, no dejan pasar la corriente eléctrica y se utilizan para fabricar recubrimientos de cables. (Ej: cerámica)
 ImagenImagen
 
 

TERMISTOR.

24 Oct

És un component electrónic que depen de la temperatura augmenta o disminueix la resistència.


Hi han dos tipus:
-NTC: Disminueix la resistència en augmentar la temperatura.
-PTC: Augmenta la resistència en augmentar la temperatura.


S’utilitzen en objectes que marquen la temperatura com el termòmetre.

LED.

22 Oct

És un material semiconductor que quan passa corrent se ilumina.
LED: light emmeting diode.El diode LED.(Light emmeting diode) normalmenta va acompanyat d’una resistència per que el diode en si sols pot soportar 1’2 V.
És un component que unix els dos cristals PN i NP. 
Pot tindre:
-Polarització directa: Deixa passar els electrons 
-Polarització inversa: No deixa passar els electrons.
En un carregador de piles solar realitza la funció de no deixar que les piles es descarreguen.
Un pont de diodes, són diodes conectats. Transformen el semisicle negatiu en positiu, es a dir, pasen la corrent alterna a continua. Aquest es el seu símbol.

PAS DE CORRENT ALTERNA A CONTINUA.

20 Oct

 

10 Oct

El diode és un dispositiu electrònic que permiteix el pas de la corrent elèctrica sols en un sentit. Un diode condueix la corrent elèctrica quan els pols del generador estan  correctament colocats. Si és així se dirà que tenen polarització directa i la corrent pasarà correctament.

En canvi si el diode no està correctament posat se dirà que té una polarizació inversa y no deixarà pasar la corrent elèctrica.

Aquest es el símbol del diode.

Imagen