Archive | Uncategorized RSS feed for this section

PRACTIQUES PNEUMÀTICA

5 May

Imagen

 

 

 

COMPONENTS PNEUMÀTICS

Componentes

Advertisements

PNEUMÀTICA.

5 May
REFRIGERADOR: A la sortida del compressor, l’aire pot arribar a arribar a una temperatura de 150º C. El refrigerador disminuix aquesta temperatura fins a 25º C i elimina fins al 80% de l’aigua que conté.
 
DIPÒSIT O ACUMULADOR: A la sortida del refrigerador es troba el dipòsit, el qual emmagatzema aire comprimit per a subministrar-lo en els moments de major consum. Un sensor de pressió engega i para al compressor quan la pressió baixa o puja.
 
UNITAT DE MANTENIMENT: Aquesta unitat està formada per un filtre, un regulador de pressió i un lubricador. S’encarrega de filtrar, regular i lubricar l’aire.
 
-El filtre: Deté les impuresses que posseix l’aire. Si aquestes passaren provocarien un mal funcionament.
 
-El regulador: Manté una pressió constant d’aire en el circuit pneumàtic.
Aquesta pressió queda indicada en el manòmetre.
 
-El lubricant:afegix oli nebulizat a l’aire comprimit. S’evita l’oxidació dels components del circuit i assegura un bon funcionament de les parts mòbils.
Imagen
 
 
 
COMPONENTS PNEUMÀTICS.
 
VÀLVULES:
A la pneumàtica fem servir els elements de comandament amb la diferència que aquí controlen el pas d’aire comprimit i s’anomenen vàlvules. Aquestes controlen l’avançament o el retrocés dels cilindres (vàlvules distribuïdores) al igual que regular el cabal d’aire comprimit a circular pel circuit (vàlvules de control, regulació i bloqueig)
-Vàlvules distribuïdores: es defineixen per dues característiques funcionals:
Nombre de víes: són el nombre d’orificis tant d’entada com de sortida connectades pel distribuïdor comunicant-se amb l’exterior.
Nombre de posicions: són les diferents connexions que es poden realitzar entre les diferents víes. Normalment solen ser dues posicions, la inicial o repós i la de treball, encara que hi ha vàlvules que tenen un altra anomenada neutral.

Imagen

PNEUMÀTICA.

5 May

Compresor:és l’encarregat d’agafar l’aire atmosfèric (P=1 bar) del seu entorn per a elevar la pressió i alimentar al circuit pneumàtic.La pressió de sortida sol estar compresa entre els 6 i 7 bar.Els compresors son moguts per motors elèctrics o tèrmics.               
El compresor pot ser rotatiu o alternatiu.Els alternatius es divideixen en émbolo i diafragma,els rotatius en tornillo i paletas.

Imagen

PNEUMÀTICA.

5 May

La pneumàtica és la tecnologia que utilitza l’aire comprimit com fluid de treball. Aquesta tecnologia s’usa en algunes branques de la tecnologia industrial.

L’AIRE COMPRIMIT

A la terra podem trobar molta quantitat d’aire, fàcil de traballar (transportar, comprimir, etc.) L’aire es un fluid barat que podem utilitzar en sistemes que realitzen un treball degut a la pressió exercida per l’aire.

cilindro_simpleefecto_muelle

UNITATS DE MESURA DE PRESSIÓ

tabla unitats de mesura

En pneumàtica industrial, el Pascal es una unitat molt petita, per això s’utilitzen múltiples com el kilopascal (KPa) i el megapascal(MPa). Uns altres multiples utilitzats són el bar i l’atmosfera (atm).

En pneumàtica es sol treballar en una pressió entre 4 i 8 bar, si es treballa amb una pressió superior augmenten els problemes de generació i manteniment dels elements d’actuació.

ROBÒTICA

5 May

o  ROBOTS: HI HAN DIFERENTS TIPUS DE ROBOTS,

·      Robots lumínics

·      Humanoides

·      Androides

·      Mobils

·      Industrials…

Cadascun dels robots té  una utilitat distinta i molt aprofitable.

ENGINYER : és la persona  fundamental per a crear el robot, fa l’algorisme i el conjunt de normes que li dona al robot.

Encara que al existir els robots lleva ocupació als humans, per una altra part també crea una gran ocupació per a la gent més intel.lectual i millor qualificada

Gràcies  a les màquines , als humans els lleva un gran esforç físic, temps, i mà d’obra.

o  Robots amb inteligencia artificial:

Com per exeple: robot  que cuina… Aquestos robots tenen una inteligència artificial més avançada.

QUE ÉS UN ROBOT INDUSTRIAL?

El camp de la robòtica industrial pot definir-se com l’estudi, diseny y us de robots  pera  la execució de processos industrials. Es definix un robot industrial com un manipulador programable en tres o más eixos, controlat automàticament  i reprogramables.

PARTS D’UN ROBOT INDUSTRIAL

§  ORDINADOR

§  MÀQUINA   (BRAÇ ROBÒTIC…)

§  EINA DE TREBALL

o  Robots de serveis:

Aquestos robots cada vegada són més coneguts i utilitzats, están molt a la moda. Com per exeple. Els de telefonía, tasques domèstiques com netejar la casa (agranadora), cegadora…

3ª AVALUACIÓ

5 May

PRACTICA 4, 5 Y 6 ARDUINO.

6 Mar

A la primera, farem que el LED s’enxufe sols quan nosaltres ho manem. A la segona, anomenada ‘El cotxe fantastico’ farem que les LEDS, posades en linea, se enxufen de esquerra a dreta y a l’inversa. Y a l’ultima, continuació del cotxe fantastico, farem que les LEDS vajen de dins cap a fora y de fora cap a dins.

Imagen

Imagen

Imagen