Archive | December, 2012

TEMA 2. TECNOLOGIES DE LA COMUNICACIÓ.

15 Dec

LES ONES

La comunicació es transmet a través de les ones. Una ona és una pertorbació que es propaga a través del espai. Hi ha dos tipus de ones:

-Mecàniques(transporten energia) :
Necessiten un mitjà físic per propagar-se. Fan vibrar les partícules que formen aquest medi i transmeten les vibracions a les partícules colindants. Exemples d’aquestes ones: terratrèmols, tsunamis.
El so és una ona mecànica ja que un objecte vibra en l’aire i espenta les molècules d’aire. Les molècules xoquen i es transmeten el moviment.
En l’espai no hi ha so perquè no hi ha molècules que transmeten moviment. El so es desplaça a 340 m/s. És diu que un avió és supersònic quan viatja a més velocitat.

-Electromagnètiques(transporten informació) :
El seu origen es deu en les propietats físiques de les càrregues elèctriques. Una partícula amb càrrega genera un camp elèctric. El camp elèctric canviant genera un camp magnètic associat, també canviant. Quan la ona es repetix periòdicament forma un tren d’ones. Es desplacen a 300000 km/s.
Exemples: la llum infraroja, la radio(ones), la radiació ultraviolada.
El conjunt de totes les ones electromagnètiques recibix el nom de: espectre electromagnètic.

Freqüència:
Unió d’una cresta i una vall. És el mateix que dir la quantitat de cicles que fa per segon. Cicle: unió de cresta i vall. Es mesura en Hertz (Hz)

Valors equivalents a Hz:
KHz= 1000 Hz(kilohertz)
MHz= 1000000 Hz(megahertz)
GHz= 1000000000 Hz(gigahertz)

La freqüència està relacionada amb la longitud de la ona. A més freqüència menys longitud i viceversa.

Longitud : Distància que hi ha entre dues crestes o dues valls. Es simbolitza amb una lletra grega anomenada lambda.

cicles
fre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TELEGRAF

El primer sistema de comunicació instantània, a llarga distància i baix preu va ser el telègraf elèctric desenvolupat per Samuel Morse en 1835.
El seu funcionament consisteix en que hi ha un transmissor i un receptor, és a dir pot rebre i enviar missatges. Per enviar un missatge s’havia de prémer un manipulador que obria i tancava el circuit entre les dues estacions. Quan el corrent elèctric circulava activava un imant que feia que la punta de la ploma que posseïa a l’extrem de la barra de metall dibuixara un codi.
Codi Morse: es substituïen les lletres per ratlles i punts.
codigo morse
El telègraf va dur nous avanços com la multiplexació, el cable submarí, el telèfon o el telègraf sense fil.
telegraf

 

 

TELÈFON FIX

Tecnologia de canvi continu de la qual han derivat nous sistemes de comunicació: fax, Internet, correu electrònic, telèfons mòbils, etc.
Suposat inventor, el nord- americà escocès Alexander Graham Bell. Veritable inventor el italià Antomio Meucci.
Al 1860 Meucci va aconseguir transmetre la veu humana a distància a través d’un aparell elèctric, però no el va poder patentar per la seua deficiència econòmica.
En 1876 Bell va aconseguir patentar el telèfon.
014638a2f73df641ec71361f39619a2c_1M
800px-Johann_Philipp_Reis_telephone

Advertisements