Archive | September, 2012

LDR.

27 Sep

Resistència depenent de la llum. Les seues parts són dos conductors metàl·lics separats per una pel·lícula. Està format per sulfur de cadmi.

S’utilitza en faroles, càmares, sistemes d’alarmes, etc.

El valor de la resistencia electrica de un LDR es baix quan la llum incideix en ell, i molt alt quan es troba completament a oscures. 

Advertisements

RESISTENCIES FIXES.

26 Sep

En un circuit, la resistència fixa és la que dificulta el pas de la corrent. Sempre tenen un valor fixe amb un marge de tolerància. Es medix amb ohms y aquestos són els símbols més coneguts.

El valor d’aquesta s’indica amb aquest codi de colors:

Per ejemple en aquesta resistencia seria:

1a. xifra: Marró= 1

2a. xifra: Gris= 8

Factor multiplicador: Vermell= x100

Tolerancia: Daurat= ±5%

El total seria: 1800 ±5% que donaria 1890Ω o 1710Ω


EL POLIMETRE

És un aparell que s’utilitza per a medir directament magnituds eléctriques com per ejemple les resistencies. Aquestos són els ejemples que férem a classe.

 1. Roig, roig, negre i daurat.
 2. Roig, roig, marró y plata.
 3. Roig, roig, gris y daurat.
 4. Taronja, taronja, gris y daurat.

AMB LA TAULA DEL CODI DE COLORS

 1. 22±5% = 23’1Ω o 20’9Ω
 2. 220±10% = 242Ω o 198Ω
 3. 220000±5% = 231000Ω o 209000Ω
 4. 33000±5% = 34650Ω o 31350Ω

AMB EL POLIMETRE

 1. 21’6Ω
 2. 238Ω
 3. 230982Ω
 4. 34647Ω

 

CIRCUITS MIXTES.

24 Sep
Sabent com es fan circuits en serie i en paral·lel podem fer  circuits mixtes, ja que tenen elements conectats en paral·lel i en sèrie.
Es juntarien totes les resistències que estàn en paral·lel per a així ‘crear’ un circuit en sèrie, en el que aplicant les fórmules pogueres esbrinar el que volgueres.

CIRCUITS EN SERIE I EN PARAL·LEL.

20 Sep
Un circuit en serie està disposat de manera que la corrent sols té un camí per a aplegar al punt de partida. En canvi, en un circuit en paral·lel sempre hi han almenys dos camins.

CONCEPTES D’ELECTRÒNICA.

17 Sep
Tensió electrica: Es l’energia  per l’unitat  de cárrega  que fa que les  carregues circulen pel circuit. Es mesura en volts (v).
(Es la velocitat que fa que els electrons  vagen mes o menys apressa ).
Intensitat:Es la quantitat de càrrega  que pasa pel  conductor  en un segon. Es mesura en amperes.(A)
Resistència:Mesura l’oposició que presenten  els conductors  al pas del corrent. Es mesura  en ohms. (Ω)
Descripció gràfica:
Llei d’Ohm:A més  voltatge obtindrem  mes intensitat i quan mes resistència  hi haja menys intensitat.
Les fórmules  de la llei d’ohm son les següents:
Una de les maneres mes fàcils de recordar aquestes fórmules és amb aquest triangle, on tapant un dels tres costats podem observar la formula.

PLUJA D’IDEES.

17 Sep

Hem fet una pluja d’idees i cada una ha elegit uns quants noms per al blog. Després els hem juntat tots i hem anat descartant alguns. Els que més ens agradaven eren : tecnoinfo, altecno, tecnotec, electecno. Però a la fi ens em quedat amb el nom de “altecno” que es una mescla entre alzira i tecnologia. Hem agafat “al” d’alzira i l’hem juntat amb “tecno” de tecnologia.
Ací podeu observar la nostra pluja d’idees.Imagen