CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

  • ACTITUD 30% : – Deure.

– Començar ràpid.

– Portar el material.

– Ús correcte de les eines.

– Correcta neteja i ordre.

  • TREBALL PERSONAL O EN GRUP 30% : – Complir dia de entrega.

– Continguts.

  • EXAMENS 40% : – Part tipo test.

– Problemes.

– Aplicació de la pràctica.

– Teoria.

– Nota mínima un 3.

  • RECUPERACIONS : – Examen.

– Treball.

– Prova oral.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: