PASSAR DE DECIMAL A HEXADECIMAL I A L’INVERSA.

6 Mar

Es fa paregut com per a pasar de binari a decimal. El que passa que en aquest cas, ens tenen que donar una taula perquè així si ens donen lletres les podrem sustituir. Es substitueix el nombre donat per lo que et diga la taula.

Imagen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: